Mogelijkheden
e-Captain

Overzicht basis modules

Kies een module voor meer informatie.

Overzicht optionele modules

Kies een module voor meer informatie.

Activiteiten module

 • Activiteiten rondom uw vereniging of organisatie beheren
 • Uitgebreide omschrijvingen van activiteiten plaatsen
 • Activiteiten koppelen aan grootboekrekeningen
 • Mensen kunnen zich inschrijven voor een activiteit via de website
 • Kosten van activiteiten registreren op het lid

Boekhouden module

  • Complete boekhouding
  • Optioneel een standaard inrichting voor uw boekhoudingen
  • Hoofdverdichtingen en verdichtingen
  • Afschriften inlezen en betaalbestanden
  • Debiteuren, Crediteuren, Grootboek systeem

Contact info module

 • Contact historie vastleggen op de relatiekaart
 • Zoals email, brieven, gesprekken, aantekeningen enz
 • Taken toewijzen aan andere e-Captain gebruikers
 • Notities toevoegen met alarm melding
 • Prioriteiten instellen

Factureren module

 • Digitaal factureren. Bespaar op uw portokosten!
 • Automatische incasso
 • Acceptgiro's maken
 • Acceptgiro's zonder bedrag maken (handig voor stichtingen)
 • Factureren in delen / termijnen

Leden (relatie) beheer module

 • Eenvoudig zoeken door de relaties-ledenlijst
 • Eigen zoekschermen maken
 • Geschikt voor personen en bedrijven
 • Huidige-oud-overige leden, relaties registreren
 • Collectief wijzigen van gegevens, bijv. soort lidmaatschap wijzigen

Mailing module

 • Al uw leden en relaties een mailing sturen.
 • Concepten aanmaken
 • Templates aanmaken / bewerken
 • Template van de digitale factuur bewerken
 • Template van de digitale herinneringen bewerken

Verhuurobjecten module

 • Verhuur registratie en facturatie. Bijv: havenbeheer, Botenbeheer, kluisjes verhuur, parkeerplaatsen, sleutel registratie etc
 • Prijsberekening per stuk, per m1, m2 en m3
 • Seizoen, zomerseizoen, winterseizoen
 • Visuele planner
 • In 1 oogopslag de bezetting zien: per uur, dag, week, maand, jaar

Websitebeheer module

 • Uw eigen website maken en beheren
 • Stel zelf een layout samen
 • Frame grootte aanpasbaar
 • Uitgebreide pagina editor (WYSIWYG)
 • Afbeeldingen en documenten uploaden in mappen

Banner module

Pagina banners is een extra CMS module welke apart te verkrijgen is. Met banners heeft u een commerciële module in handen waarmee u voor uw vereniging of stichting extra financiën kunt genereren. U maakt via deze module reclame voor bedrijven of personen die u willen ondersteunen en waar u mogelijk een partner-sponsor overeenkomst mee kunt sluiten.

Informatie over banner module

 

Bardienstplanning module

De bardiensten kunnen worden gepland door uit het activiteitenschema de data over te nemen waar bardiensten moeten komen. In een activiteit is aan te geven of er bij die activiteit ook een barbezetting nodig is. Als dat zo is dan worden de activiteiten met bardienst overgehaald naar de bardienstkalender. De instellingen hiervoor zitten in de activiteit opgeslagen.

Informatie over bardienstplanning module

 

Betaalbestand(en) aanmaken module

Met e-Captain kan een bestand met betaalopdrachten worden aangemaakt dat in het programma voor elektronisch bankieren van de diverse banken kan worden geïmporteerd.

Voordat daadwerkelijk een betaalbestand wordt aangemaakt zal e-Captain eerst een betaalvoorstel presenteren. Dit voorstel kan worden aangepast voordat wordt besloten om van de geselecteerde betalingen een bestand met opdrachten aan te maken.

Informatie over betaalbestand(en) aanmaken module

 

Camping / Huis / Caravan / Cottage module

Stel u heeft als organisatie de mogelijk om overnachtingsfaciliteiten aan te bieden, dan zal dat ook geregistreerd, gefactureerd en financieel verwerkt moeten worden. Als organisatie heeft u in het zomer-, voor- en naseizoen (en misschien ook de winter) gasten die bij u aankomen. Er is voorgeschreven dat u een aantal kenmerken vastlegt in een “verblijfsregister”. In de basisverordening van uw gemeente is een en ander vastgelegd, over hoe te handelen en wat te registreren.

e-Captain heeft een pasklare camping/huis verhuurmodule die aansluit bij het relatiebeheer en boekhouding. De campinggast meldt zich bij u. U zorgt ervoor dat kenmerken zoals naam gast, nationaliteit, aantal personen, geplande tijdsduur verblijf ed wordt opgenomen in het campingregister. Vervolgens de datum van aankomst en datum van vertrek. De module zal vrije plaatsen/huizen ed.  aanbieden om de campinggast een plek aan te bieden op basis van de keuze van de gast. Tevens zal een factuur of kassabon (bij gebruik e-Captain kassa) worden gemaakt.

Informatie over camping module

 

Contracten module

De contractenmodule is een module waarin je contracten- en/of abonnementen in kunt vastleggen per relatie. Een contract is gebaseerd op een looptijd in maanden - jaren. De contractenmodule werkt samen met artikelbeheer waarin artikelen met bedragen opgenomen dienen te worden.
Er kan maandelijks, per kwartaal, halfjaar of bv jaarlijks een factuur automatisch gegenereerd worden die u afdrukt of via email verstuurd.

Informatie over contracten module

 

Cursusplanning module

De cursusplanning is een module die gekoppeld kan worden aan de activiteiten. Een activiteit kan zeer divers zijn. Maar bij sportverenigingen komen daar ook de cursussen in beeld. Of het nu gaat om tennistrainingen, zwemcursussen, watersportcursus of vrijetijdscursussen zoals tekenen, bloemschikken enz. dat maakt nu niet meer uit met deze module. Via de aanwezigheidsregistratie en de te verrichten vorderingen bent u up-to-date over uw cursisten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de activiteit die geplaatst wordt in de activiteitenlijst.

Informatie over cursusplanning module

 

Declaraties module

Met de module declaraties kunnen leden van uw vereniging of medewerkers van uw bedrijf, werkzaamheden, kilometervergoeding of aankopen die zij gedaan hebben uit naam van de organisatie bij de penningmeester of administratie van huis uit declareren. Binnen e-Captain bepaalt u als beheerder welke personen er in aanmerking komen om te mogen declareren. U deelt uw relaties-leden in in groepen en u geeft per groep aan, welke zaken er gedeclareerd mogen worden.

Informatie over declaratie module

 

Documentenbeheer module

De module documentenbeheer is gemaakt om alle voorkomende papieren (inschrijfformulieren, brieven, correspondentie enz) die van oa relaties, leden, crediteuren enz bewaard moet worden, op te slaan in e-Captain bij de relatie zelf. Groot voordeel is dat zowel de informatie van de relatie, de facturen, alle emailingen naar de relatie en de contactinformatie allemaal aanwezig kan zijn in e-Captain. Een volledig beeld over de communicatie met de relatie voor zover dat bij u nodig mocht zijn.

Informatie over documentenbeheer module

iDEAL module

In e-Captain kunt u ook met iDEAL betalingen laten verrichten. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met een betalings-service provider. U kunt betalingen in e-Captain via de volgende onderdelen laten verrichten :

• Activiteiten

• Formulieren – (dus ook donaties, giften)

• Inschrijfgelden

• Openstaande facturen betalen

• Module Reserveringen

De module iDEAL is apart aan te schaffen en vervolgens is deze direct in e-Captain operationeel.

Informatie over iDEAL module

Kassa module

e-Captain heeft naast de standaard versie een collectie modules die e-Captain nog meer mogelijkheden geeft dan standaard. Een van de modules is de internet kassa die voor e-Captain is gemaakt. Deze internetkassa is te verkrijgen met een pin aansluiting voor bijvoorbeeld 2-step pinautomaten zoals van CCV, Alvira, en andere apparatuur.

De kassa werkt net zoals e-Captain op basis van internet en is bij gebruik hiervan, volledig geïntegreerd in e-Captain.

De afgerekende posten komen gelijk in het verkoopboek. Er worden tussenbestanden bijgehouden, grootboekmutaties, overzichten van ontvangsten, kasstaten, kastellingen en meer.

Informatie over kassa module

Korting en toeslag

Deze module geeft u mogelijkheden om kortingen en toeslagen te berekenen op basis van de aanwezig lidstructuren in e-Captain. De module bevat een 30-tal kortings-toeslagregels zoals gezinskortingen, kortingen vanaf een bepaald aantal leden, kortingen op bepaalde lidsoorten, kortingen bij samenstellingen en meer. Individuele kortings-toeslagregels zijn door ons bij te maken op uw specificatie.

Informatie over korting en toeslag module

Leden zoeken Leden

Wilt u gegevens van uw leden (in beperkte mate) openstellen voor uw leden, zodat zij in e-Captain ook bv telefoonnummers en andere informatie kunnen opzoeken? Dan is Leden zoeken Leden de optie die u moet hebben.

Door middel van het aangeven van zoekvelden, zorgt u ervoor dat leden elkaar kunnen vinden. voorwaarde is natuurlijk wel dat uw leden mogen inloggen in Mijn Captain. Maar als uw leden dat mogen dan kunt u precies aangeven wat uw leden allemaal mogen zien en doen. Naast het wijzigen van NAW (naam, adres en woonplaats) en eigen informatie kunt u ook bv de facturen laten zien van het lid. Vraag en aanbod is een mogelijkheid om toe te voegen, het forum kan door leden benut worden, wachtwoord en inlognaam aanpassen en meer.

Informatie over leden zoeken leden module

Meterstanden afrekenen

Met de module Meterstanden – (meterstanden - vastrecht – eindafrekening) is het mogelijk om verbruiken en heffingen te berekenen over een bepaalde periode.

Denk hierbij aan:

- Gas
- Electra
- Water
- Kabeltelevisie
- Milieuheffingen
- Groenheffingen
- Meterhuur

Bij een reservering van een object (verhuur van bv campingplaats, woning op vakantiepark, ligplaats haven, enz.) kunt u meterstanden en vastrechten/heffingen registreren en deze dan af rekenen d.m.v. een eindafrekening. Over het totale verbruik wordt voorschot berekend dat bv maandelijks betaald moet worden. Aan het einde van een reservering wordt dit allemaal op één eindafrekening gezet en ziet de afnemer of hij/zij nog moet bijbetalen of dat hij/zij geld terugkrijgt omdat hij/zij teveel voorschot heeft betaald. Net zoals bij uw eigen energie-, water- en gasleverancier.

Informatie over meterstanden afrekenen module

Passanten module

Als vereniging heeft u in het zomerseizoen waarschijnlijk passanten die bij u aankomen. Hiervan is voorgeschreven dat u een aantal kenmerken vastlegt in een passantenregister. In de basisverordening van uw gemeente is een en ander vastgelegd, over hoe te handelen en wat te registreren.

e-Captain heeft een pasklare passantenmodule die aansluit bij de havenmodule, ledenbeheer en boekhouding. De passant meldt zich bij u. U zorgt ervoor dat kenmerken zoals naam passant, bootinformatie, aantal personen, lengte boot ed wordt opgenomen in het passantenregister. Vervolgens de datum van aankomst en datum van vertrek. De havenmodule zal boxen aanbieden om de passanten weg te leggen in vrije boxen op basis van de bootlengte van de passant. Tevens zal een faktuur of kassabon (bij gebruik e-Captain kassa) worden gemaakt.

Informatie over passanten module

Roei - Reserveringssysteem

Als vereniging heeft u oa verenigingsboten in de “aanbieding” voor uw leden. Deze boten kunnen echter niet zomaar in gebruik genomen worden.  De vereniging wil graag weten welke boten veel gebruikt worden en vooral ook door wie deze gebruikt worden.
Hiervoor heeft e-Captain het reserveringssysteem. Populaire boten van de vereniging kunnen door leden gereserveerd worden teneinde teleurstelling te voorkomen dat deze door anderen al in gebruik genomen zijn.

Het reserveren betreft niet alleen boten, maar alle voorkomende materialen die door leden gereserveerd kunnen worden of door de vereniging als bezet aangemeld moeten worden tbv bv trainingen van topteams.
Zo kunnen boten, ergometers, trailers en botenwagens in de planning voorkomen. Maar ook bv vergaderruimtes en notebooks, beamers en wat al niet voorkomt binnen de vereniging waar leden gebruik van kunnen maken.

Informatie over roei - reservering module

Tennisbaanreservering

Wilt u voor uw tennisvereniging de mogelijkheid hebben om leden tennisbanen te laten reserveren via hun eigen persoonlijke tennisbond ledenpas? Dan is de module Tennisbaanreservering wellicht interessant voor u.

Uw leden krijgen de mogelijkheid om via een grafische (touch) interface het banenoverzicht te bekijken voor alle tijdsblokken op een dag. Zij kunnen dan een baan aanklikken en deze reserveren door hun persoonlijke tennisbond ledenpas door de kaartlezer te halen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het banenoverzicht in de grafische interface. De gehele interface is zo gebouwd dat het met een aanraakscherm te bedienen is.

Informatie over tennisbaanreservering module

Toegangscontrole

Met toegangscontrole kunt u de toegang tot uw terrein en binnen uw gebouw(en) beheren in e-Captain. Deze koppeling komt tot stand met CardAccess 4000 software van ARAS Security.

Op onze helpsite vind u meer informatie over Toegangscontrole module in e-Captain.

Visuele plattegrond module

De module Visuele plattegrond is een uitbreiding op de module Verhuurobjecten. Met de visuele plattegrond kunt u de actuele bezetting van uw verhuurobjecten visueel in een plattegrond weergeven. Ideaal voor het beheer van uw haven of camping bijvoorbeeld.

Informatie over visuele plattegrond module

Voorraad

Wat is de module Voorraad? Met de voorraadmodule kunt u bij artikelen extra eigenschappen invoeren zoals tekst en afbeeldingen. Ook kunt u de actuele voorraad, voorraad in bestelling, minimum voorraad, etc. invoeren. Zo blijft u op de hoogte van uw voorraad van de producten die u verkoopt. Indien u de webshop module heeft kunnen de artikelen ook in combinatie met de voorraadmodule gebruikt worden in de webshop. 

Informatie over voorraad module

Vraag en Aanbod

In deze rubriek kunt u uw "Oproepen" plaatsen. Deze oproepen kunnen verdeeld zijn over 3 categorieën. Standaard hebben deze de namen : materialen, werkzaamheden en personen. U kunt zelf de naam van de categorie aanpassen aan uw eigen omgeving. Bijvoorbeeld personen wordt bijrijders , reisgezel, trainingsmaat of anders. Voor materialen en diensten kunt u ook eigen namen invoeren. Uw eigen gekozen namen komen dan in plaats van de e-Captain voorgedefinieerde namen. Een "advertentie" kan een beperkte zichtbaarheid hebben een ook een prijs. Tevens kunt u foto's opnemen in de advertentie.

Informatie over vraag en aanbod module

Webverkoop module

Met de webverkoop module kunt u bij artikelen extra eigenschappen invoeren zoals tekst en afbeeldingen (meerdere). Deze artikelen worden getoond in de webshop die u een plaats kunt geven binnen uw menu. De klant kan orders plaatsen en bv direct afrekenen met IDEAL. Het voorraadsysteem kunt u gebruiken samen met kassa of met de webshop.

Informatie over webverkoop module

Word koppeling

Word e-Captain Reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en Ecaptain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit E-captain samenvoegen met een Word document om bijvoorbeeld brieven of etiketten te maken.

Informatie over Word koppeling module

Zelfwerkzaamheid module

Met deze module zelfwerkzaamheid kunt u registreren welke uren er door vrijwilligers in uw organisatie worden gemaakt. U kunt ook een limiet instellen voor vrijwilligers, hoeveel uren er gemaakt moeten worden.  Zo heeft u tevens de mogelijkheid om uren “af te rekenen”. Zowel als uren niet gemaakt zijn terwijl dat wel moet of uren uitbetalen als vrijwilligers (meer) uren maken terwijl dat niet nodig is. Veel voorkomende uren die geregistreerd worden zijn bardiensten en onderhoudsuren aan de accommodatie. Natuurlijk kunt u allerlei uren registreren. U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt weten of registreren. 

Informatie over zelfwerkzaamheid module

Zelf e-Captain ontdekken?

Voor wie is e-Captain?

Er is een e-Captain voor iedereen!

Verenigingen o.a.

 • Patiëntenverenigingen
 • Belangenverenigingen
 • Personeelsverenigingen
 • Pensioenverenigingen
 • Brancheverenigingen en meer...

Sport o.a.

 • Watersportverenigingen
 • Tennisverenigingen
 • Wielersportverenigingen
 • Schietsportverenigingen
 • Roeiverenigingen en meer...

Hobby & bedrijf

 • Fotoclubs
 • Merkenclubs
 • Hobbyclubs
 • Stichtingen
 • Midden en Kleinbedrijf (MKB) en meer...

Staat uw organisatie er niet bij, neem dan contact met ons op.
Bel 073 - 614 14 40 of stuur een email naar ofni.[antispam].@e-captain.nl

Support

073 - 614 14 40

ksedpleh.[antispam].@e-Captain.nl

Handleidingen en support 

Contact

Dispi Software Engineering BV
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

www.dispi.com

ofni.[antispam].@dispi.com

Routebeschrijving

Storing

Bezoek onze technische storingspagina.

Waarom e-Captain?

e-Captain is dé internetapplicatie voor verenigingen, stichtingen en bedrijven voor het volledig beheren van leden, relaties, objecten en informatie. U krijgt hiermee overzicht én inzicht waardoor u altijd op koers blijft!

Kennismaken met e-Captain

Via dit formulier kunt u gratis een demo account aanvragen voor e-Captain. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de login gegevens toegemaild. Hiermee kunt u 6 weken lang volledig met e-Captain werken.

Demo aanvragen

 

 

Scroll naar boven