Optionele modules

Optionele module keuze menu

Omdat niet alle modules voor u interessant zijn kunt u hier een keuze maken voor de optionele module die u aanspreekt.

Banner module

Pagina banners is een extra CMS module welke apart te verkrijgen is. Met banners heeft u een commerciële module in handen waarmee u voor uw vereniging of stichting extra financiën kunt genereren. U maakt via deze module reclame voor bedrijven of personen die u willen ondersteunen en waar u mogelijk een partner-sponsor overeenkomst mee kunt sluiten.

Informatie over banner module

 

Bardienstplanning module

De bardiensten kunnen worden gepland door uit het activiteitenschema de data over te nemen waar bardiensten moeten komen. In een activiteit is aan te geven of er bij die activiteit ook een barbezetting nodig is. Als dat zo is dan worden de activiteiten met bardienst overgehaald naar de bardienstkalender. De instellingen hiervoor zitten in de activiteit opgeslagen.

Informatie over bardienstplanning module

 

Betaalbestand(en) aanmaken module

Met e-Captain kan een bestand met betaalopdrachten worden aangemaakt dat in het programma voor Elektronisch Bankieren van de diverse banken kan worden geïmporteerd.

Voordat daadwerkelijk een betaalbestand wordt aangemaakt zal e-Captain eerst een betaalvoorstel presenteren. Dit voorstel kan worden aangepast voordat wordt besloten om van de geselecteerde betalingen een bestand met opdrachten aan te maken.

Informatie over betaalbestand(en) aanmaken module

 

Camping module

Stel u heeft als vereniging of organisatie de mogelijk om overnachtingfaciliteiten aan te bieden, dan zal dat ook geregistreerd, gefactureerd en financieel verwerkt moeten worden. Als organisatie heeft u in het zomerseizoen gasten die bij u aankomen. Er is voorgeschreven dat u een aantal kenmerken vastlegt in een “campingregister”. In de basisverordening van uw gemeente is een en ander vastgelegd, over hoe te handelen en wat te registreren.

e-Captain heeft een pasklare campingmodule die aansluit bij het relatiebeheer en boekhouding. De campinggast meldt zich bij u. U zorgt ervoor dat kenmerken zoals Naam gast, nationaliteit, aantal personen, geplande tijdsduur verblijf ed wordt opgenomen in het campingregister. Vervolgens de datum van aankomst en datum van vertrek. De campingmodule zal vrije plaatsen aanbieden om de campinggast een plek aan te bieden op basis van de keuze van de gast. Tevens zal een factuur of kassabon (bij gebruik e-Captain kassa) worden gemaakt.

Informatie over camping module 

 

Captain Reader

is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-Captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-Captain samenvoegen met een Microsoft Word document om bijvoorbeeld brieven of etiketten te maken.


Captain reader is gemakkelijk te installeren en koppelt zichzelf aan uw internet browser. U kunt mails samenvoegen, communicatie versturen naar een selectie van leden. Daarnaast kunt u brieven toevoegen aan Contact info, maar ook Excel bestanden downloaden vanuit e-Captain met door u gegenereerde rapportages.


De module Captain Reader is een automatische koppeling waarmee u een stuk eenvoudiger kunt werken tussen verschillende systemen en Word-documenten makkelijker integreert in e-Captain.

Informatie over Captain Reader

 

Contracten module

De contractenmodule is een module waarin je contracten- en/of abonnementen in kunt vastleggen per relatie. Een contract is gebaseerd op een looptijd in maanden. De contractenmodule werkt samen met artikelbeheer waarin artikelen met maandbedragen opgenomen dienen te worden.

Informatie over contracten module

 

Cursusplanning module

De cursusplanning is een module die gekoppeld kan worden aan de activiteiten. Een activiteit kan zeer divers zijn. Maar bij sportverenigingen komen daar ook de cursussen in beeld. Of het nu gaat om tennistrainingen, zwemcursussen, watersportcursus, hockeytrainingen of iets anders, dat maakt nu niet meer uit met deze module. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de activiteit die geplaatst wordt in de activiteitenlijst.

Informatie over cursusplanning module

 

Declaraties module

Met de module declaraties kunnen leden van uw vereniging werkzaamheden, kilometervergoeding of aankopen die zij gedaan hebben uit naam van de vereniging bij de penningmeester declareren. Binnen e-Captain bepaald u als beheerder welke personen er in aanmerking komen om te mogen declareren. U deelt uw leden in in groepen en u geeft per groep aan, welke zaken er gedeclareerd mogen worden.

Informatie over declaratie module

 

Documentenbeheer module

De module documentenbeheer is gemaakt om alle voorkomende papieren (inschrijfformulieren, brieven, correspondentie enz) die van oa leden bewaard moet worden, op te slaan in e-Captain bij het lid zelf. Groot voordeel is dat zowel de informatie van het lid, de facturen, alle emailingen naar het lid en de contactinformatie allemaal aanwezig kan zijn in e-Captain. Een volledig beeld over de communicatie met het lid voor zover dat bij u nodig mocht zijn.

Informatie over documentenbeheer module

Donaties module

De module donaties stelt u in staat donateurscampagnes op te zetten, met zowel facturen als verzoeken. U kunt acceptgiro’s verzenden (welke dan wel of niet in de boekhouding komen), donatie runs aanmaken voor een drukker, en betalingen afletteren.

Met deze module kunt u donatie herinneringen versturen aan donateurs waarvan nog niets of minder dan het gevraagde bedrag is ontvangen. Indien er donaties op verzoek zijn aangemaakt, kan men de facturen waar nog iets openstaat, in één keer crediteren.

Donatiecampagnes voeren wordt eenvoudig met deze module. U heeft in één oogopslag overzicht van de inkomsten en openstaande bedragen en bespaart zo een hoop tijd.

Informatie over donaties module

e-Communications

Sinds augustus 2016 is er een vernieuwde aansturing van hardware zoals bonprinters, pin terminals en paslezers. Dit heet e-Captain communications. Deze software is geschikt voor Windows 7 of hoger. Alle communicatie van externe apparaten van/naar e-Captain, gebeurt door middel van e-Communications.

Gebruikt u een oudere versie van Windows, Apple MacOS, Linux of Android dan kunt u wel de kassa gebruiken maar geen hardware aansturen zoals een bonprinter of pinautomaat.

Door middel van deze hardware aansturing is het mogelijk om:

 tags te lezen (druppels/pasjes om toegang te krijgen tot een gebouw of evenement)

 Te betalen bij de kassa met uw tegoed (op een pas of NFC-drager)

 barcodes te lezen

Dit programma wordt geïnstalleerd op uw computer en wordt automatisch gestart bij het opstarten. Vanuit de browser wordt er via versleutelde communicatie contact gezocht. Het programma is getest in combinatie met de meest voorkomende webbrowsers Edge, Internet Explorer, Chrome en Firefox.

Informatie over e-Communications

iDEAL module

In e-Captain kunt u ook met iDEAL betalingen laten verrichten. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met een betalingsservice provider. U kunt betalingen in e-Captain via de volgende onderdelen laten verrichten :

 • Activiteiten
 • Formulieren
 • Inschrijfgelden
 • Openstaande facturen betalen
 • Module reserveringen

module iDEAL is apart aan te schaffen en vervolgens is deze direct in e-Captain operationeel.

Informatie over iDEAL module

Kassa module

e-Captain heeft naast de standaard versie een collectie modules die e-Captain nog meer mogelijkheden geeft dan standaard. Een van de modules is de internet kassa die voor e-Captain is gemaakt. Deze internetkassa is te verkrijgen met een pin aansluiting gebaseerd op two-step-apparatuur.

De kassa werkt net zoals e-Captain op basis van internet en is bij gebruik hiervan, volledig geïntegreerd in e-Captain.

De afgerekende posten komen gelijk in het verkoopboek. Er worden tussenbestanden bijgehouden, grootboekmutaties, overzichten van ontvangsten, kasstaten, kastellingen en meer.

Informatie over kassa module

Korting en toeslag module

Deze module geeft u mogelijkheden om kortingen en toeslagen te berekenen op basis van de aanwezig lidstructuren in e-Captain. De module bevat een 17-tal kortingsregels zoals gezinskortingen, kortingen vanaf een bepaald aantal leden, kortingen op bepaalde lidsoorten, kortingen bij samenstellingen en meer. Daarnaast kan de module ook zorgen voor toeslagen.

Informatie over korting en toeslag module

Leden zoeken Leden module

Wilt u gegevens van uw leden (in beperkte mate) openstellen voor uw leden, zodat zij in e-Captain ook bv telefoonnummers en andere informatie kunnen opzoeken? Dan is Leden zoeken Leden de optie die u moet hebben.

Door middel van het aangeven van zoekvelden, zorgt u ervoor dat leden elkaar kunnen vinden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw leden mogen inloggen in Mijn Captain. Maar als uw leden dat mogen dan kunt u precies aangeven wat uw leden allemaal mogen zien en doen.

Informatie over leden zoeken leden module

Meterstanden afrekenen module

Met de module Meterstanden – (meterstanden - vastrecht – eindafrekening) is het mogelijk om verbruiken en heffingen te berekenen over een bepaalde periode.

 • Gas
 • Electra
 • Water
 • Kabeltelevisie
 • Milieuheffingen
 • Groenheffingen
 • Meterhuur

Bij een reservering van een object (verhuur van bv campingplaats, woning op vakantiepark, ligplaats haven, enz.) kunt u meterstanden en vastrechten/heffingen registreren en deze dan afrekenen d.m.v. een eindafrekening. Over het totale verbruik wordt voorschot berekend dat bv maandelijks betaald moet worden. Aan het einde van een reservering wordt dit allemaal op één eindafrekening gezet en ziet de afnemer of hij/zij nog moet bijbetalen of dat hij/zij geld terugkrijgt omdat hij/zij teveel voorschot heeft betaald. Net zoals bij uw eigen energie-, water- en gasleverancier.

Informatie over meterstanden afrekenen module

 

Passanten module

Als vereniging heeft u in het zomerseizoen waarschijnlijk passanten die bij u aankomen. Hiervan is voorgeschreven dat u een aantal kenmerken vastlegt in een passantenregister. In de basisverordening van uw gemeente is een en ander vastgelegd, over hoe te handelen en wat te registreren.

e-Captain heeft een pasklare passantenmodule die aansluit bij de havenmodule, ledenbeheer en boekhouding. De passant meldt zich bij u. U zorgt ervoor dat kenmerken zoals Naam passant, bootinformatie, aantal personen, lengte boot ed wordt opgenomen in het passantenregister. Vervolgens de datum van aankomst en datum van vertrek. De havenmodule zal boxen aanbieden om de passanten weg te leggen in vrije boxen op basis van de bootlengte van de passant. Tevens zal een faktuur of kassabon (bij gebruik e-Captain kassa) worden gemaakt.

Informatie over passanten module

Personeel module

Met de module Personeel is het mogelijk om een urenregistratie van gewerkte uren, verlofuren en kilometerregistraties bij te houden. Uw personeelsleden kunnen eenvoudig zelf alles bijhouden via Mijn Captain, zodat u zelf alleen nog maar hoeft te controleren en accorderen. Daarnaast kunt u verlof- en vakantie aanvragen behandelen en verwerken. Deze worden vervolgens ook in de urenregistratie opgenomen.

Informatie over personeel module

Schietsport module

Schietsport is een optionele module binnen e-Captain. Met deze module kunt u zo goed als alles regelen voor uw schietsportvereniging, zowel voor registratie als beheer.

Schietsportregistratie

 Aanwezigheid registreren

 Schutters/oud-schutters/gastschutters/introducees aanmelden

 Wapen- en schietbaanproblemen melden

 Competitie deelnemers registreren

 Resultaten van de competitie bijhouden en verspreiden

 Dagstaat opvragen en uitprinten

Beheer

 Importeren van schietsportvelden

 Officier van Dienst/verenigingsverlofhouders/trainers aanstellen

 Competities aanmaken en beheren

 Schietsport registraties beheren

 Munitie beheren

 Klassen en disciplines beheren

 Wapens beheren

Informatie over schietsport module

Roei - Reserveringssysteem module

Als vereniging heeft u oa verenigingsboten in de “aanbieding” voor uw leden. Deze boten kunnen echter niet zomaar in gebruik genomen worden.  De vereniging wil graag weten welke boten veel gebruikt worden en vooral ook door wie deze gebruikt worden. Hiervoor heeft e-Captain het reserveringsysteem. Populaire boten van de vereniging kunnen door leden gereserveerd worden teneinde teleurstelling te voorkomen dat deze door anderen al in gebruik genomen zijn.

Het reserveren betreft niet alleen boten, maar alle voorkomende materialen die door leden gereserveerd kunnen worden of door de vereniging als bezet aangemeld moeten worden tbv bv trainingen van topteams. Zo kunnen boten, ergometers, trailers en botenwagens in de planning voorkomen. Maar ook bv vergaderruimtes en notebooks, beamers en wat al niet voorkomt binnen de vereniging waar leden gebruik van kunnen maken.

Informatie over roei - reservering module

Taal (meertaligheid) module

Met de module Taal is het mogelijk om in e-Captain met meerdere talen te werken. Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:

 Nederlands

 Engels

 Duits

 Frans

 Italiaans

U kunt verschillende talen instellen voor:

 Gebruikers

 Facturatie

 Leden en relaties

 Website

 Cappie, de app van e-Captain

Daarnaast kunt u ook formulieren laten vertalen. U kunt dus per onderdeel de gewenste taal selecteren. Op de website en in Cappie kunt u per widget de door u gewenste taal selecteren.

Informatie over taal (meertaligheid) module

Technische dienst module

De module Technische dienst is een optionele module in e-Captain. Met deze module kunt u onderhoud uitbesteden en meldingen maken van problemen. U kunt meldingen aanmaken voor de technische dienst, de voortgang hiervan volgen en materialen boeken.

 Maak meldingen aan voor de technische dienst

 Wijs deze meldingen toe aan een specifiek persoon of functie

 Koppel meldingen aan verhuurobjecten

 Print werkbonnen voor de afdeling die de werkzaamheden uitvoert

In combinatie met de module Urenregistratie kunt u werkzaamheden inplannen en verschillende projecten definiëren.

Daarnaast kunt u materiaal wat gebruikt wordt, te boeken, te factureren en een leverdatum te koppelen. Wanneer iets besteld is, of in behandeling, kunt u tevens de status van de melding gemakkelijk wijzigen.

Informatie over technische dienst module

Tennisbaanreservering module

Wilt u voor uw tennisvereniging de mogelijkheid hebben om leden tennisbanen te laten reserveren via hun eigen persoonlijke tennisbond ledenpas? Dan is de module Tennisbaanreservering wellicht interessant voor u.

Uw leden krijgen de mogelijkheid om via een grafische (touch) interface het banenoverzicht te bekijken voor alle tijdsblokken op een dag. Zij kunnen dan een baan aanklikken en deze reserveren door hun persoonlijke tennisbond ledenpas door de kaartlezer te halen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het banenoverzicht in de grafische interface. De gehele interface is zo gebouwd dat het met een aanraakscherm te bedienen is.

Informatie over tennisbaanreservering module

Toegangscontrole

Met toegangscontrole kunt u de toegang tot uw terrein en binnen uw gebouw(en) beheren in e-Captain. Deze koppeling komt tot stand met CardAccess 4000 software van ARAS Security.

Op onze helpsite vind u meer informatie over Toegangscontrole module in e-Captain.

Urenregistratie module

Een urenregistratiesysteem van e-Captain is een systeem dat de mogelijkheid biedt om online uren te boeken en gegevens te exporteren. Doordat online alle gegevens bijgehouden kunnen worden is constant inzicht in de gerealiseerde uren mogelijk. Dit maakt tevens een dubbele registratie van uren overbodig. Het systeem kenmerkt zich in algemene zin door een grote eenvoud, een rapportagefunctie en een exportfunctie. Er zit een koppeling tussen de geregistreerde uren en de facturatie waardoor de te factureren uren automatisch naar de artikelkaart in e-Captain gaan en dus klaar staan voor facturatie of incasso. Deze functies maken het eenvoudig om richting opdrachtgevers factuurgegevens te verzamelen. Ook kan naar de belastingdienst eenvoudig aangegeven worden in hoeverre aan het urencriterium voldaan wordt.

Uren bijhouden
U kunt de uren bijhouden ten behoeve van:

 factureren aan opdrachtgevers

 aantonen dat u aan het urencriterium voor bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting voldoet

 Time management

 Overzicht bedrijfsactiviteiten incl. niet-facturabele uren

Rapportgenerator

 Verloop van gewerkte uren

 Verhouding totaal gemaakte uren en gefactureerde uren

 Eenvoudig te exporteren naar een spreadsheet programma

Informatie over urenregistratie module

Visuele plattegrond module

De module Visuele plattegrond is een uitbreiding op de module Verhuurobjecten. Met de visuele plattegrond kunt u de actuele bezetting van uw verhuurobjecten visueel in een plattegrond weergeven. Ideaal voor het beheer van uw haven of camping bijvoorbeeld.

Informatie over visuele plattegrond module

Voorraad module

Wat is de module Voorraad? Met de voorraadmodule kunt u bij artikelen extra eigenschappen invoeren zoals tekst en afbeeldingen. Ook kunt u de actuele voorraad, voorraad in bestelling, minimum voorraad, etc. invoeren. Zo blijft u op de hoogte van de voorraad van de producten die u verkoopt. Indien u de webshop module heeft kunnen de artikelen ook in combinatie met de voorraadmodule gebruikt worden in de webshop. 

Informatie over voorraad module

 

Vraag en Aanbod module

In deze rubriek kunt u uw "Oproepen" plaatsen. Deze oproepen kunnen verdeeld zijn over 3 categorieën: standaard hebben deze de namen : materialen, werkzaamheden en personen. U kunt zelf de naam van de categorie aanpassen aan uw eigen omgeving. Bijvoorbeeld , personen wordt: bijrijders , reisgezel, trainingsmaat of anders. Voor materialen en diensten kunt u ook eigen namen invoeren. Uw eigen gekozen namen komen dan in plaats van de e-Captain voorgedefinieerde namen.

Informatie over vraag en aanbod module

Vrijwilligersplanning module

De vrijwilligers/medewerkers module beschikt over verschillende flex-elementen, welke u in staat stellen een gepersonaliseerd rooster aan te maken. U maakt eenvoudig roosters aan en bepaalt zelf of u deze aan een activiteit koppelt of niet. Indelen van medewerkers kan zowel handmatig als geautomatiseerd, waarbij het systeem rekening houdt met kwalificatie en gemaakte uren van medewerkers. Medewerkers kunnen vrijstellingen krijgen voor functies, door bijvoorbeeld intensief werk in een andere functiegroep. In Ledenbeheer kunt u mensen indelen in groepen, gebaseerd op hun functie (bijvoorbeeld een bar team en een groep groenvoorziening).

Informatie over vrijwilligersplanning module

Webverkoop module

Met de webverkoop module kunt u bij artikelen extra eigenschappen invoeren zoals tekst en afbeeldingen (meerdere). Deze artikelen worden getoond in de webshop die u een plaats kunt geven binnen uw menu. De klant kan orders plaatsen en bv direct afrekenen met IDEAL. Het voorraadsysteem kunt u gebruiken samen met de kassa of met de webshop.

Informatie over webverkoop module

Word koppeling module

Word e-Captain Reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-Captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-Captain samenvoegen met een Word document om bijvoorbeeld brieven of etiketten te maken.

Informatie over Word koppeling module

Zelfwerkzaamheid module

Met deze module zelfwerkzaamheid kunt u registreren welke uren er door vrijwilligers in uw organisatie worden gemaakt. U kunt ook een limiet instellen voor vrijwilligers hoeveel uren er gemaakt moeten worden.  Zo heeft u tevens de mogelijkheid om uren “af te rekenen”. Zowel als uren niet gemaakt zijn terwijl dat wel moet of uren uitbetalen als vrijwilligers (meer) uren maken terwijl dat niet nodig is. Veel voorkomende uren die geregistreerd worden zijn bardiensten en onderhoudsuren aan de accommodatie. Natuurlijk kunt u allerlei uren registreren. U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt weten of registreren. 

Informatie over zelfwerkzaamheid module

Zelf e-Captain ontdekken?

Voor wie is e-Captain?

Er is een e-Captain voor iedereen!

Verenigingen o.a.

 • Patiëntenverenigingen
 • Belangenverenigingen
 • Personeelsverenigingen
 • Pensioenverenigingen
 • Brancheverenigingen en meer...

Sport o.a.

 • Watersportverenigingen
 • Tennisverenigingen
 • Wielersportverenigingen
 • Schietsportverenigingen
 • Roeiverenigingen en meer...

Hobby & bedrijf

 • Fotoclubs
 • Merkenclubs
 • Hobbyclubs
 • Stichtingen
 • Midden en Kleinbedrijf (MKB) en meer...

Staat uw organisatie er niet bij, neem dan contact met ons op.
Bel 073 - 614 14 40 of stuur een email naar ofni.[antispam].@e-captain.nl

Support

073 - 614 14 40

ksedpleh.[antispam].@e-Captain.nl

Handleidingen en support 

Contact

Dispi Software Engineering BV
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

www.dispi.com

ofni.[antispam].@dispi.com

Routebeschrijving

Storing

Bezoek onze technische storingspagina.

Waarom e-Captain?

e-Captain is dé internetapplicatie voor verenigingen, stichtingen en bedrijven voor het volledig beheren van leden, relaties, objecten en informatie. U krijgt hiermee overzicht én inzicht waardoor u altijd op koers blijft!

Kennismaken met e-Captain

Via dit formulier kunt u gratis een demo account aanvragen voor e-Captain. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de login gegevens toegemaild. Hiermee kunt u 6 weken lang volledig met e-Captain werken.

Demo aanvragen

 

 

Scroll naar boven